شـشـم دبـستـان

مطالب کمک آموزشی ششم دبستان

وبلاگ ششمی ها

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  کاربر گرامی برای مشاهده مطالب قبلی به صفحه آخرین مطالب و آرشیومطالب  مراجعه کنید. 

وضعيت تحصيلي دانش آموزان ششم  دبستان شهید فهمیده

   

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آذر 1391ساعت 17:31  توسط مسلم خضرلو  | 

جشنواره جابربن حيان

طراحي و ساخت

 

 پروژه هاي طراحي و ساخت ، پروژه هايي هستند كه در آنها دانش آموز براي پاسخگويي به يك نیاز مشخص باابداع يك وسیله ، فن (تكنیك) يا برنامه كامپیوتري دست مي زند و پس از طراحي آن را مي سازد و تست مي كند

و نهايتا آن را به نمايشگاه علمي اراهه مي نمايد . اين كار مستلزم طي كردن روش مهندسي است و بايد گفت که حاصل  آن، اختراعِ يك وسیله ، فن(تكنیك) و يا برنامه كامپیوتري است .

مثال :

  مي خواهیم راهي پیدا كنیم كه اگر گلدانهاي خانه در معرض كم آبي قرار گرفتند به نوعي از اين اتفاق مطلع شويم

تا از خشك شدن گیاهان درون آنها جلوگیري كنیم . و در پاسخ به اين نیاز با طي كردن روش مهندسي وسیله اي ابداع مي كنیم كه با اعلام هشدار به موقع ما را از خشك شدن خاک گلدان مطلع كند .

 مواردی که  یک تابلو نمایشی پروژه طراحی و ساخت باید داشته باشد

           

            -..

 

 مراحل روش مهندسي :     

o تعريف يك نیاز

o انجام تحقیق زمینه اي

o پايه ريزي مشخصات طرح (استانداردها و معیارها)

o آماده سازي طرح هاي مقدماتي

o ساخت و آزمايش يك نمونۀ اولیه

o طراحي و آزمايش مجدد در صورت لزوم

o ارائه نتايج

نمونه هايي از پروژه طراحی و ساخت :

طراحي و ساخت يك تله ي كار آمد براي سوسك حمام

ساخت يك موشك كاغذي با زمان پرواز طولاني ؟

ساخت يك آبپاش چمن كه بهتر از نمونه هاي فعلي كار مي كند؟

طراحي يك خانه با كمترين اتلاف انرژي

ساخت يك بتن سبكتر و مقاومتر از نمونه هاي فعلي

طراحي و ساخت يك پل كه بیشترين وزن را تحمل مي كند ؟

كاغذ با چه مدل تاخوردگي بیشترين فشار را تحمل مي كند ؟

 يك دستگاه تصفیه كننده ي آب با انرژي خورشید

ساخت يك دام براي حشرات پرنده

يك دستگاه موش ياب

وسیله اي براي دور نگهداشت مورچه ها از آشپزخانه

ابداع فن (تكنیك)جديدي براي تجزيه آب

ابداع فن (تكنیك)جديدي براي كاشت هندوانه در مناطق خشك

طراحي و ساخت يك برنامه كامپیوتري براي ويروس يابي

طراحي و ساخت يك برنامه كامپیوتري براي ذخیره آدرس و شماره تلفن افراد

Computerطراحي و ساخت يك برنامه كامپیوتري براي هدايت خودكار يك روبات زنده ياب

 

  Balloonsنکته مهم

1به تفاوت میان پروژه های طرا حي و ساخت و آزمايش توجه كنید .

 دانشمندان در اين باره تحقیق مي كنند كه چه قوانیني بر پديده هاي طبیعت حاكم است ، در حالي كه مهندسان و برنامه نويسان كامپیوتر چیزهاي جديد مثل ماشین ها ، برنامه ها و تكنیكها را ابداع مي كنند . از آنجايي كه مهندسان و برنامه نويسان كامپیوتر، در مقايسه با دانشمندان اهداف متفاوتي دارند ، آنها روش متفاوتي را هم در مسیر كارشان دنبال مي كنند .

Hippieروش علمي در علوم پایه ای(محض) استفاده مي شود و براي انجام پروژه هايي كه با علوم زيستي ، زمین ، شیمي ،فیزيك و همچنین آزمودن محصولات مصرفي سروكار دارند كاربرد دارد .

روش مهندسي در علوم كاربردی  استفاده مي شود و در پروژه هايي به كار مي رود كه ما مي خواهیم در آنها چیزي را طراحي كنیم و بسازيم كه براي حل يك مشكل از زندگي بشر مفید باشد .

مقايسۀ روش علمي و روش طر ا حي مهندسي

روش علمی                 

                  روش   مهندسی                 

سؤال خودتان را بیان مي كنید يك نیاز تعريف مي كنید
تحقیق زمینه اي انجام مي دهید تحقیق زمینه اي انجام مي دهید
فرضیۀ خودتان را شكل مي دهید ، متغیّرها را تعیین مي كنید مشخصات طرح را پايه ريزي مي كنید (معیارها و استانداردها)
آزمایش طراحی می کنیدومواد و روش كار را تعیین مي كنید طرح هاي مقدماتي را آماده مي كنید
فرضیۀ خودتان را با انجام يك آزمايش محك مي زنید يك نمونۀ اولیه مي سازيد و آن را آزمايش مي كنید
داده ها راتحلیل مي كنیدو نتیجه گیري هارا استخراج مي كنید تست مي كنید و اگر لازم بود طراحي مجدد مي كنید
نتايج را ارائه مي كنید     نتايج را ارائه مي كنید

 

  نکته مهم

 2به تفاوت میان   پروژه طرا حي و ساخت و مدل توجه كنید. در پروژه مدل كه نوعي نمايش علمي محسوب مي شود دانش آموز سعي مي كند تا مدلي از يك شيء واقعي را بسازد و هدف او معرفي عملكرد ياساختمان آن شيء است . اما در پروژه هاي طراحي و ساخت هدف دانش آموز ساخت يك وسیله ، فن يا برنامه درپاسخ به يك نیاز معین است و هدف او صرفا بازسازي ساختمان يك شيء از پیش تعیین شده نیست و پاسخ به نیازتعريف شده ، محور كار او را تشكیل مي دهد .

نکته مهم

3وسیله ابداع شده نبايد از روي يك كیت آماده ساخته شده باشد بلكه بايد حاصل تلاش و ابتكارسازنده باشد . ( اختراعات ديگران را دوباره اختراع نكنید! )


منبع: جشنواره

+ نوشته شده در  شنبه هفتم بهمن 1391ساعت 19:33  توسط مسلم خضرلو  | 

ارزشیابی فارسی ششم

ارزشیابی و نمره گذاری فارسی - املا و انشا فارسی ششم دبستان

شرح موضوع های ارزش یابی فارسی:

1) خوانش متن :

خوانش متن شامل متون نظم و نثر است (3 نمره نظم ، 3 نمره نثر)

در خوانش متن توجه به موارد زیر ضروری است :

- رعایت آهنگ

- توجه به لحن کلام

- رعایت تکیه:تکیه ،فشار آوایی است که روی هجای کلمه ایجاد می شود و موجب برجسته شدن هجای کلمه می شود. در مورد کلمات چند هجایی باید توجه کنیم که تغییر در هجا باعث تغییر در معنی کلمه می شود.

مانند : سبزی sabzi  (به معنی سرسبزی و طراوت)   ،     سبزی sab/zi  (سبز هستی )

          ولی vali  (سرپرست)                                 ،           ولی va/li  (اما)

- رعایت مکث و درنگ

- رعایت ایستگاه های آوایی : منظور از ایستگاه های آوایی ، جاهایی است که سخن نیاز به قطع و وصل و کشش های آوایی دارد و به عبارتی رعایت زیر و بم کلمات است.

2 – درک و دریافت( درک مطلب):

در این بخش به ارزشیابی توانایی تفکر و قدرت نقد و تحلیل دانش آموزان ازمعنی و مفهوم شعر و نثر و محتوای درس ، بخوان و بیندیش ، حکایت و ... توجه می شود. می توان از پرسش های فعالیت درس در کتاب مهارت های نوشتاری فارسی نیز البته به صورت شفاهی در این بخش ،ارزش یابی کرد .

 3 –  حفظ شعر: در این بخش لازم است هر یک از شعرهای (بخوان و حفظ کن) کتاب را دانش آموزان در طول یادگیری مستمر و ارزش یابی تکوینی،حفظ کنند ؛زیرا تاکیدی هست تا حافظه ی دانش آموزان خوب پرورش یابد ، تقویت حافظه ،پایه ی دیگر سطوح یادگیری است اما برای ارزش یابی پایانی در نوبت اول و آخر ، کافی است یک شعر را به دلخواه از حفظ، ارائه نمایند.

4 – فن بیان

در قلمرو مهارت های خوانداری زبان ، پرورش و تربیت مهارت درست سخن گفتن یکی از اصلی ترین اهداف است. از این مهارت به عنوان مهارت «فن بیان» یا «سخنوری» یاد می شود. مقصود ما از فن بیان در فارسی ششم آن است که دانش آموز بتواند دیده ها ، خوانده ها ، شنیده ها و نتیجه ی اندیشه و تفکر خود را درست بر زبان آورد. این مهارت هم مانند دیگر مهارت های زبانی به تمرین و تکرار نیاز دارد. بنابراین لازم است در فرصت های آموزش و یادگیری به گروه ها و افراد مجال خوب سخن گفتن داده شود.

خوب گوش دادن ، خوب دیدن ، مشارکت فعال در فعالیت های گروهی ، بازی ها و نمایش های آموزشی ، مقدماتی هستند برای کسب مهارت پرورده گویی و خوب سخن گفتن و مهارت «فن بیان».

5-یاد آوری :

 

هدف :               -  رشد مهارت های زبانی

                       - شناخت ساختمان نحوی زبان فارسی

                      - تفسیر و بازشناسی کاربرد واژه ها

                      - تشریح عناصر زبانی

در ارزش یابی شفاهی فارسی لازم است دانش آموزان به نکات و موضوع های زبانی و ادبی مطرح شده در بخش یادآوری ها نیز توجه داشته باشند و معلمان محترم در ارزش یابی ،بیش تر به جنبه های کاربردی این نکته ها و تحلیل متن درس ها به کمک این نکات از سوی دانش آموز توجه نمایند.

6-کارگاه درس پژوهی :

هدف :                  - تجسم بخشیدن به آموزه های درسی

                           - مشارکت در کارگروهی

                           - تقویت تفکر جمعی

                         - عمق بخشیدن به یادگیری

اختصاص دو نمره به این بخش به معنی توجه به عملکرد دانش آموزان در طول آموزش و یادگیری مستمر و میزان فعالیت آنان در کارهای جمعی کارگاهی در کلاس و بیرون از کلاس است . روشن است که در اجرای فعالیت های کارگاه درس پژوهی و ارزش یابی آن ، هم نمره های فردی و هم نمره های گروهی باید در نظر گرفته شود.

7 – خودارزیابی : خود ارزیابی :

           هدف:     ارائه پاسخ شفاهی برخاسته از تفکر و برداشت از محتوای درس مهارت سخن گفتن ، فن بیان و میزان درک دانش آموز از مطالب درس.

 از آن جا که چینش سوالات این بخش از سطح هم گرا به سطح واگرا است ، پرسش های نوع سوم از ارزش یاد دهی – یادگیری بیشتری برخوردارند و در این بخش ،شایسته است که سوالات واگرا بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

8-معنی واژه :

شناخت معنی واژگان به صورت مستقل و بیرون از متن، انجام نمی شود بلکه ارزشیابی از این بخش در قالب کلمات مترادف ، متضاد و شبکه معنایی صورت می پذیرد.                     

«ارزشیابی املای فارسی ششم دبستان»

املای فارسی : کتبی (20 نمره)

- ارزشیابی تکوینی (20 نمره)

20 نمره املای تقریری تقسیم بر دو + 10 نمره طرح سوال از بخش فعالیت های املایی کتاب مهارت های  نوشتاری و پرسش های املایی معلم ساخته .

 

- ارزش یابی پایانی (20 نمره)

20 نمره املای تقریری تقسیم بر دو + 10 نمره طرح سوال از بخش فعالیت های املایی کتاب مهارت های نوشتاری و پرسش های املایی معلم ساخته.

* نمره ی نهایی :

میانگین ارزش یابی تکوینی و پایانی (20= 2 ÷40       40=20+20)

یادآوری : املای تکوینی (مستمر) همیشه از درس جدید نیست و می توان از درس های پیشین و حتی دیگر کتاب های درسی همان پایه نیز املا گفت.

«ارزشیابی نگارش و انشا»

انشای فارسی (20 نمره)

- ارزش یابی تکوینی (20 نمره) :

10 نمره ،نوشتن موضوع انشا + 10 نمره طرح پرسش هایی از فعالیت های انشایی و نگارشی کتاب مهارت های نوشتاری و پرسش های نگارشی معلم ساخته .

- ارزش یابی پایانی (20 نمره) :

10 نمره، نوشتن موضوع انشا + 10 نمره طرح پرسش هایی از فعالیت های انشایی و نگارشی کتاب مهارت های نوشتاری وپرسش های نگارشی معلم ساخته .

* نمره ی نهایی :

میانگین ارزش یابی تکوینی و پایانی (20= 2 ÷40       40=20+20)

لازم است در ارزش یابی نگارش و انشا به موارد زیر توجه شود :

1) رعایت نظم منطقی و پرورش موضوع.     

 2) به کارگیری درستِ نکته های نگارشی ، دستوری و املایی.

  3) تاکید و توّجه به استفاده از جمله های نو و خلاق

  4) بهره گیری از تخیل

  5) توانایی بهره گیری از نکات آموزشی مطرح شده در کارگاه نویسندگی

6) به کارگیری واژگان مناسب و تعبیرها و ترکیب های خوش ساخت

7) استفاده از آیات و روایات متناسب با موضوع

  8) به کارگیری و استفاده مناسب از ضرب المثل ها و اشعار مناسب

  9) بهره گیری از آرایه ها و عناصر زیبایی سخن

10) پیراسته ، ویراسته و پاکیزه نویسی و ...

- در صورت برخورداری نوشته از فضای خلاقانه و نگاه نو ، می توان از برخی کاستی های ظاهری و کم اهمیّت مانند خط خوردگی ها ، چشم پوشی کرد.

 

بقيه درادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم شهریور 1391ساعت 9:52  توسط مسلم خضرلو  | 

ارزش يابي درس قرآن

ارزش يابي مستمر و پاياني پيشرفت تحصيلي درس قرآن در پايه ي ششم ابتدايي  ...... در

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم شهریور 1391ساعت 9:39  توسط مسلم خضرلو  | 

راهنماي كاربردي هوشمند سازي مدارس

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام شهریور 1391ساعت 9:57  توسط مسلم خضرلو  | 

کتاب آموزش قرآن ششم دبستان - نسخه نهایی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391ساعت 18:28  توسط مسلم خضرلو  | 

نمونه برنامه کلاسی ششم برای 2 کلاس

برنامة‏ هفتگی‏كلاس ششم یک

ایام             /ساعت

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

قرآن

علوم

زبان و ادبیات فارسی

کار و فناوری

سلامت و تربیت بدنی

یکشنبه

ریاضی

دینی

زبان و ادبیات فارسی

مطالعات اجتماعی

هنر

دوشنبه

قرآن

ریاضی

تفکر وپژوهش

مطالعات اجتماعی

زبان و ادبیات فارسی

سه شنبه

ریاضی

زبان و ادبیات فارسی

دینی و اخلاق

هنر

مطالعات اجتماعی

چهارشنبه

قرآن

ریاضی

علوم

مطالعات اجتماعی

سلامت و تربیت بدنی

برنامة‏ هفتگی‏كلاس ششم دو 

ایام             /ساعت

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

قرآن

علوم

زبان و ادبیات فارسی

کار و فناوری

سلامت و تربیت بدنی

یکشنبه

ریاضی

دینی

زبان و ادبیات فارسی

مطالعات اجتماعی

هنر

دوشنبه

قرآن

ریاضی

تفکر وپژوهش

مطالعات اجتماعی

زبان و ادبیات فارسی

سه شنبه

ریاضی

زبان و ادبیات فارسی

دینی و اخلاق

هنر

مطالعات اجتماعی

چهارشنبه

قرآن

ریاضی

علوم

مطالعات اجتماعی

سلامت و تربیت بدنی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم شهریور 1391ساعت 10:8  توسط مسلم خضرلو  | 

طرح درس و روش تدریس ریاضی

سال ششم  
روش تدریس در...

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دهم شهریور 1391ساعت 19:4  توسط مسلم خضرلو  | 

ساختار نظام تربیتی رسمی

+ نوشته شده در  جمعه دهم شهریور 1391ساعت 18:51  توسط مسلم خضرلو  | 

روش تدریس

روش های نوین تدریس و روش ایفای نقش
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم شهریور 1391ساعت 13:12  توسط مسلم خضرلو  | 

برچسب ها

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم شهریور 1391ساعت 13:8  توسط مسلم خضرلو  | 

آموزش رياضي ششم

تدریس درس به درس ریاضی ششم تا آخر فصل  پنجم


فصل اول()

درس1  


درس2  


 راه برد حل مسئله


 درس 3


 درس 4 

فصل دوم()

درس 1


 درس 2


 راه برد حل مسئله 

درس 3

درس4

فصل سوم()

درس 1

درس 2

راه برد حل مسئله

 فصل چهارم()  
فصل پنجم()

  درس 1


+ نوشته شده در  دوشنبه ششم شهریور 1391ساعت 9:26  توسط مسلم خضرلو  | 

روش های حل مسئله

برای اینکه بدانیم روش حل مسئله از دیدگاه جورج پولیا و جان دیویی

چگونه هست.

هوش ها ی چندگانه به چه هوش هایی اطلاق می گردد .

فایل زیر را دانلود کنید

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم شهریور 1391ساعت 9:21  توسط مسلم خضرلو  | 

ساعات درسی

مواد درسی

ساعت در هفته

قرآن

3

تعلیمات دینی و اخلاق

2

زبان و ادبیات فارسی

5

مطالعات اجتماعی و آداب زندگی

3

ریاضیات

4

علوم تجربی

2

هنر

2

سلامت و تربیت بدنی

2

تفکر و پژوهش

1

کار و فناوری

1

جمع ساعات هفتگی

25

 

جدول برنامه درسی دانش آموزان پایه ششم

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم شهریور 1391ساعت 10:56  توسط مسلم خضرلو  | 

ریاضی ششم

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم شهریور 1391ساعت 10:52  توسط مسلم خضرلو  | 

دانلود کتابهای ششم

دانلود كتابهاي پايه ششم ابتدايي
 

 

مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی         حجم فایل :12.88 مگابایت          لینک دانلود

راهنمای تدریس هنر پایه ی ششم ابتدایی    حجم فایل:2.55 مگابایت            لینک دانلود

کلیات علوم پایه ششم ابتدایی         حجم فایل :1.32 مگابایت                     لینک دانلود

هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی    حجم فایل:1.24 مگابایت                  لینک دانلود

راهنمای معلم تربیت بدنی پایه ششم ابتدایی حجم فایل : 3.31 مگابایت       لینک دانلود

فارسی پایه ششم ابتدایی                  حجم فایل : 959 کیلوبایت                     لینک دانلود

کتاب کار فارسی پایه ششم ابتدایی       حجم فایل : 1.04 مگابایت              لینک دانلود

ریاضی پایه ششم ابتدایی                              
مقطع : ابتدایی
پايه : سال ششم
آخرين تاريخ بروز رسانى : 1391
مقدمه (269 KB)
بخش اول (4812 KB)
بخش دوم (3448 KB)
بخش سوم (2416 KB)
    


+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم مرداد 1391ساعت 19:33  توسط مسلم خضرلو  |